Diccionario da vestimenta tradicional galega


Árbore conceptual estática
Materiais tradicionais galegos Materiais de procedencia foránea Fíos e tecidos Materiais de composición non téxtil Obxectos para cinxir Partes das pezas da vestimenta Panos Mantóns Obxectos para transportar Pezas de abrigo e protección Obxectos para prender Pezas de roupa de tronco e membros Complementos funcionais da vestimenta Obxectos puramente ornamentais ou simbólicos Pezas da vestimenta do home Roupa interior Pezas de roupa dos membros inferiores (ou parte deles) Pezas de roupa Pezas da vestimenta da muller Calzados Toucados Calzado sen calcañar Calzado baixo Calzado alto Pezas da vestimenta de ambos os sexos Pezas de roupa de corpo enteiro Roupa de baixo Pezas de roupa do busto (parte superior do corpo) Roupa de encima Pezas de roupa dos membros Pezas de roupa dos membros superiores (ou parte deles) Pezas de roupa do tronco só Pezas de roupa da parte inferior do corpo que non separan membros Pezas de roupa da parte inferior do corpo que separan membros Pezas de roupa da parte superior do corpo que non separan membros Pezas de roupa da parte superior do corpo que separan membros Pezas de roupa da parte inferior do corpo (de cintura para abaixo) Materiais de confección Elementos accesorios da vestimenta Pezas da vestimenta Vestimenta tradicional galega