Dicionario da vestimenta tradicional galega


Achega

No número 23 d'O Cartafol, o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago afirma o seguinte, en relación coa elaboración de repertorios terminolóxicos:

(...) non se trata dunha tarefa que poida levarse a cabo en soidade. Para que un traballo destas características sexa realmente útil, é inescusable a participación dos especialistas na materia obxecto de estudio, só eles coñecen a terminoloxía da súa especialidade, e só eles son quen de xulgar con bo criterio a adecuación das solucións propostas. Por outra banda, só co seu apoio decidido resulta posible a difusión da terminoloxía fixada. Desde o SNL agardamos con esperanza as propostas que neste terreo a comunidade universitaria queira facer, xa que ela mesma será, en último caso, a primeira e principal beneficiada dos seus propios esforzos neste terreo.

Esta afirmación é totalmente válida para este dicionario ou para calquera outro traballo de terminoloxía ou lexicografía especializada. Por iso, se souberes, deixa a túa contribución!

Infelizmente, polo momento o formulario de achega non está operativo, pero darache unha idea da información que podes enviar por correo electrónico. Para iso, só tes que clicar en Contacto.